zill

A kind of cymbals.

Wikipedia foundation.

Look at other dictionaries:

 • zilləşmə — «Zilləşmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • Zill — ist der Familienname folgender Personen: Didi Zill, deutscher Musiker und Fotograf Egon Zill (1906–1974), deutscher SS Sturmbannführer und Kommandeur verschiedener Konzentrationslager Hilmar Zill, Grafiker aus Rostock, der verschiedene… …   Deutsch Wikipedia

 • zill — (zĭl) n. One of a pair of round metal cymbals attached to the fingers and struck together for rhythm and percussion in belly dancing.   [Turkish zil, cymbals.] * * * …   Universalium

 • zillət — is. <ər.> Çətinlik, ağır şərait, pis vəziyyət, ağır maddi ehtiyac, yoxsulluq, məşəqqət, üsrət. <Mehribanın atası:> <Mehribanın> zillətdə qalmasına heç bir halda razı olmaram. S. H.. <İkinci oğlu:> Nə zillətdir, nə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • zilləmək — 1. f. Gözlərini bir nöqtəyə dikmək, kirpiklərini qırpmadan diqqətlə bir nöqtəyə baxmaq (çox vaxt «gözlərini» sözü ilə). Baxışını zilləmək. Nəzərini zilləmək. – Tərlan gözlərini zillədi; Dağ başından evin səmtin bəllədi. A. S.. Əmrah birdən… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • Zill — Zills, also zils or finger cymbals, (from Turkish zil , cymbals [The American Heritage Dictionary of the English Language [http://www.bartleby.com/61/57/Z0015700.html zill ] ] ) are tiny metallic cymbals used in belly dancing and similar… …   Wikipedia

 • zillənmək — 1. 1. qayıd. Zilləyib baxmaq, gözlərini qırpmadan diqqətlə bir nöqtəyə baxmaq. 2. məch. Yönəldilmək, dikilmək. Dörd nəfər yoldaşın nəzəri bir birinə zillənir və hamıda eyni kədər və ələm hiss olunurdu. H. N.. . . Xəlfə ayağa durub qapıya yanaşdı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • zilləmə — 1. «Zilləmək 1»dən f. is. 2. «Zilləmək 2»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • zillə — (Barana) zirvə. – Cəhəngir dağın laf zilləsinə çıxmışdı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • zilləmə — (Barana) başıaşağı. – Elman körpüdən çaya zilləmə çüşdü …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • zillətmək — bax zilləmək 1 …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.